By admin

เครื่องดึงตัวถังลิฟต์ยกสองชั้น Celette Griffon

เครื่องดึงตัวถัง Celette แบบลิฟต์ยกสองชั้น เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติดึงตัวถังสามารถนำรถขึ้นแท่น จับยึดและดึงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้แม่แรงอื่นๆในการช่วยในการปฏิบัติงาน

By admin

ลิฟต์ซ่อมตัวถังสำหรับงานเบารุ่น X-One

ในปัจจุบัน ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ หรือ Advanced driver assistance systems (ADAS) ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงลดลงอย่างมาก เครื่องมือซ่อมตัวถังสำหรับงานเบาจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในระยะเวลา 5 ปีหลัง ลิฟต์ซ่อมตัวถัง Celette X-One จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

By admin

เครื่องมือซ่อมตัวถัง CELETTE

CELETTE (เซเล็ตต์) บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ระดับโลก CELETTE ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1953 ณ ประเทศฝรั่งเศส เมืองเวียน CELETTE ได้พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้อุตสาหกรรมซ่อมสีและตัวถังเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย แท่นดึงตัวถัง, เครื่องดึงตัวถังรถยนต์, เครื่องมือวัดตัวถังรถยนต์, แท่นดึงตัวถังระบบจิ๊ก, รางดึงและเสาดึงตัวถังรถบรรทุก, แท่นซ่อมหัวเก๋งรถบรรทุก