หมวดหมู่: แท่นดึงตัวถังรถยนต์

By admin

เครื่องดึงตัวถังลิฟต์ยกสองชั้น Celette Griffon

เครื่องดึงตัวถัง Celette แบบลิฟต์ยกสองชั้น เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติดึงตัวถังสามารถนำรถขึ้นแท่น จับยึดและดึงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้แม่แรงอื่นๆในการช่วยในการปฏิบัติงาน

By admin

ลิฟต์ซ่อมตัวถังสำหรับงานเบารุ่น X-One

ในปัจจุบัน ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ หรือ Advanced driver assistance systems (ADAS) ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงลดลงอย่างมาก เครื่องมือซ่อมตัวถังสำหรับงานเบาจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในระยะเวลา 5 ปีหลัง ลิฟต์ซ่อมตัวถัง Celette X-One จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง