ป้ายกำกับ: Celette Griffon

By admin

เครื่องดึงตัวถังลิฟต์ยกสองชั้น Celette Griffon

เครื่องดึงตัวถัง Celette แบบลิฟต์ยกสองชั้น เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติดึงตัวถังสามารถนำรถขึ้นแท่น จับยึดและดึงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้แม่แรงอื่นๆในการช่วยในการปฏิบัติงาน

By admin

เครื่องมือซ่อมตัวถัง CELETTE

CELETTE (เซเล็ตต์) บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ระดับโลก CELETTE ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1953 ณ ประเทศฝรั่งเศส เมืองเวียน CELETTE ได้พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้อุตสาหกรรมซ่อมสีและตัวถังเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย แท่นดึงตัวถัง, เครื่องดึงตัวถังรถยนต์, เครื่องมือวัดตัวถังรถยนต์, แท่นดึงตัวถังระบบจิ๊ก, รางดึงและเสาดึงตัวถังรถบรรทุก, แท่นซ่อมหัวเก๋งรถบรรทุก