มิถุนายน 30, 2020 By admin 1

เครื่องมือซ่อมตัวถัง CELETTE

CELETTE (เซเล็ตต์) บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ระดับโลก CELETTE ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1953 ณ ประเทศฝรั่งเศส เมืองเวียน CELETTE ได้พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้อุตสาหกรรมซ่อมสีและตัวถังเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย แท่นดึงตัวถัง, เครื่องดึงตัวถังรถยนต์, เครื่องมือวัดตัวถังรถยนต์, แท่นดึงตัวถังระบบจิ๊ก, รางดึงและเสาดึงตัวถังรถบรรทุก, แท่นซ่อมหัวเก๋งรถบรรทุก

– แท่นดึงตัวถังรถยนต์ของ Celette เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังทั่วโลก ซึ่งมีความยาวของแท่นดึงที่หลากหลาย ทั้งชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (Celette Sevenne) หรือมาพร้อมกับลิฟต์ยกแท่นดึงแบบชั้นเดียว (Celette Rhone) หรือแบบสองชั้น (Celette Griffon) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรองรับงานซ่อมตัวถังทุกขนาด

แท่นดึงตัวถังรถยนต์

– ลิฟต์ซ่อมตัวถังสำหรับงานเบา (Celette X-One และ Celette X-trac) เป็นลิฟต์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน สามารถใช้ซ่อมงานเคาะตัวถังที่เกิดจากการเฉี่ยวชน การปะเคาะรอยบุบ การขัดพ่นสี หรือแม้แต่การซ่อมโครงสร้างตัวถังที่มีการเสียหายไม่มาก ด้วยเสาดึงตัวถังขนาดเล็กพร้อมกับแรงดึง 10 ตัน

ลิฟต์ดึงตัวถังรถยนต์งานเบา

– เครื่องมือวัดตัวถังรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก Celette มีฐานข้อมูลสเปคตัวถังรถยนต์ที่มีความแม่นยำและใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งเป็นการสร้างข้อมูลขนาดตัวถังจากโมเดล 3 มิติของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลมีความแม่นยำอย่างสูง เครื่องมือวัดตัวถังรถยนต์ของ Celette มีทั้งแบบเครื่องมือวัดด้วยความพิวเตอร์ (Celette Naja) เครื่องมือวัดด้วยระบบเมตริก (Celette Metro2000) เครื่องมือวัดระบบเลเซอร์ (Celette Eagle)

เครื่องมือวัดตัวถังระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องมือวัดตัวถังระบบคอมพิวเตอร์

– อุปกรณ์จับยึดตัวถังระบบจิ๊ก เป็นระบบที่มีความโด่งดังและเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน มีทั้งระบบจิ๊กที่ออกแบบสำหรับรถยนต์เฉพาะรุ่น (Celette MZ+ Jig) ที่มีการออกแบบด้วยความร่วมมือโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต (OEM) ทำให้มีความคลาดเคลื่อนที่น้อยมาก สามารถประหยัดเวลาในการซ่อมดัดตัวถังและแรงงาน ระบบจิ๊กแบบยูนิเวอร์แซล (Celette Cameleon) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นล่าสุด เป็นการพัฒนาเพื่อรองรับจำนวนของรุ่นรถยนต์ที่มีการเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ระบบจิ๊กยูนิเวอร์แซล
ระบบจิ๊กยูนิเวอร์แซล

– เครื่องมือซ่อมแชสซีรถบรรทุกหรือหัวลาก ชุดระบบดัดดึงแชสซี (Celette BPL) สามารถซ่อมแชสซีได้ทุกลักษณะความเสียหาย ชุดเสาดึงตัวถังของ Celette สามารถใช้สำหรับรถบัส, รถเมล์หรือแม้กระทั่งรถไฟ นอกจากนี้ ยังมีแท่นดึงหัวเก๋งหรือห้องผู้โดยสารรถบรรทุก (Celette Menir) ซึ่งสามารถทำให้งานดัดดึงหัวเก๋งเป็นเรื่องที่ง่ายดาย

เครื่องมือดัดแชสซีรถบรรทุก
เครื่องมือดัดแชสซีรถบรรทุก

– รางดึงตัวถัง (Celette System5000) เป็นระบบรางดึงพื้นฐานที่มีมาอย่างยาวนาน สำหรับงานซ่อมตัวถังทั่วไป สามารถใช้พร้อมกับชุดดึงไฮดรอลิกต์ (Celette Vector) ที่สามารถดึงได้ในหลากหลายทิศทางหรือแม้กระทั่งเสาร์ดึงตัวถัง (Celette Dyno) ที่สามารถเคลื่อนย้ายอย่างง่ายดาย

รางดึงและชุดดึงไฮดรอลิกส์

Celette ยังคงพัฒนาเครื่องมือซ่อมตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมซ่อมสีและตัวถังอยู่เสมอ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.celette.com หรือ support@celette.co.th