กรกฎาคม 16, 2020 By admin 0

เครื่องดึงตัวถังลิฟต์ยกสองชั้น Celette Griffon

ความรวดเร็วในการทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแรงงานและดำเนินการในการซ่อมแซมตัวถัง ทำให้ผู้ประกอบกิจการซ่อมตัวถังและสีมีกำไรเพิ่มขึ้นได้ เครื่องดึงตัวถัง Celette แบบลิฟต์ยกสองชั้น เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติดึงตัวถังสามารถนำรถขึ้นแท่น จับยึดและดึงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้แม่แรงอื่นๆในการช่วยในการปฏิบัติงาน

เครื่องดึงตัวถัง Celette Griffon ประกอบด้วยลิฟต์ยกสองชั้น ลิฟต์ส่วนล่างสำหรับใช้ยกแท่นให้อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำการดัดดึงหรือเคาะตัวถังตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ลิฟต์ส่วนบนช่วยในการยกตัวรถยนต์เพื่อให้สามารถวางบนอุปกรณ์จับยึดตัวถัง เช่น ปากกาจับ และจิ๊กยึด

แท่นดึงตัวถังรถยนต์รุ่นนี้ สามารถยกน้ำหนักรถสูงสุดได้ 2,800 กิโลกรัม สามารถยกรถสูงสุดได้ 1.3 เมตร ตัวลิฟต์มีการเอียงเพื่อให้รถที่มีระยะพื้นที่ต่ำสามารถขึ้นแท่นได้อย่างง่ายดาย ตัวแท่นมีความยาวประมาณ 4.4 เมตร โดยไม่รวมทางขึ้น

Celette Griffon ใช้ร่วมกับเสาดึงตัวถังที่มีแรงดึงสูงสุด 10 ตัน สามารถปรับองศาการดึงได้ทุกทิศทาง ทำให้สามารถดึงตัวถังที่มีความเสียได้ทุกลักษณะ เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ Griffon สามารถใช้ร่วมกับระบบวัดตัวถังด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบจิ๊กเฉพาะรุ่น และระบบจิ๊กแบบยูนิเวอร์แซล ท่านสามารถรับชมการทำงานของ เครื่องดึงตัวถัง Celette Griffon ได้จากวิดีโอด้านล่างนี้

วิธีการทำงานของแท่นดึงตัวถัง

Celette ยังคงพัฒนาเครื่องมือซ่อมตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมซ่อมสีและตัวถังอยู่เสมอ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.celette.com หรือ support@celette.co.th